Utbildning och handledning

Vi erbjuder kortare och längre utbildningsinsatser utifrån behov. Vi kombinerar professionell kunskap om beroende och behandling med egna erfarenheter av att leva med beroende. Vi kan även erbjuda handledning till chefer och arbetsledare i beroendefrågor. Kontakta oss för mer information.