Våra behandlare

Anna Skalman
Föreståndare, Diplomerad beroendeterapeut, återfallsprevention

Utbildningar i urval:

Fil. Mag. Beteendevetenskap, Inriktning Psykologi, Mälardalens Högskola, 2007
Diplomerad beroendeterapeut 2018
Lågaffektivt bemötande 2017
Återfallsprevention 2017
ESL – Ett självständigt liv 2015

Pär Landfors
Diplomerad beroendeterapeut, återfallsprevention

Utbildningar i urval:

ASI – Addiction Severity Index 2015
Diplomerad beroendeterapeut 2014
Återfallsprevention 2013
Socialt Arbete, Socialhögskolan vid Lunds Universitet 2010-2012
MSc. Mechanical engineering, Luleå tekniska universitet 1993

Mats Almqvist
Internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut, återfallsprevention

Utbildningar i urval:

ASI – Addiction Severity Index 2015
Återfallsprevention 2017
MI (Motivational Interwieving) 2006
Grundkurs i KPT (kognitiv psykoterapi) 2004
Utbildad i Gunnar Bergströms ”Kriminell livsstil” 2002
Internationellt certifierad 2001
Diplomerad alkohol- och drogterapeut 1998

Våra behandlare får kontinuerlig handledning av leg. psykolog/leg. psykoterapeut.

%d bloggare gillar detta: