City Öppenvård

cöv1City Öppenvård bedriver sedan starten 2006 öppenvård i Norrbotten. Vi erbjuder utredning, behandling, eftervård, utbildning och handledning vid alkohol-, drog- och spelberoende. Våra insatser riktar sig dels direkt till personer med beroende, dels till andra berörda som anhöriga, chefer och arbetskamrater. Till våra uppdragsgivare hör privata och offentliga arbetsgivare och myndigheter som till exempel Luleå kommun, Gällivare kommun, SSAB, Norrbottens läns landsting och Kriminalvården.